20-24 November 2018 Teaching: “Liberation in the Palm of Your Hand” at Bao En Dharma Vihara, Puchong Selangor, Malaysia

2018年11月20-24日 在馬來西亞雪蘭莪州蒲種報恩寺教授《掌中解脫》

20-24 de noviembre 2018 Enseñanzas: “La Liberación en la Palma de tu Mano” en Bao En Dharma Vihara, Puchong Selangor, Malasia