09 December 2018 Prajnaparamita Initiation at Ci Hang Jiang Tang, Sungai Buloh, Selangor, Vihara, Puchong Selangor, Malaysia

2018年12月09日 在馬來西亞雪蘭莪州雙溪毛糯慈航講堂主持“般若母本尊灌頂法會”

09 de diciembre 2018 Iniciación de Prajnaparamita en Ci Hang Jiang Tang, Sungai Buloh, Selangor, Malasia