01 October 2017 Teaching at Ganden Choeling Menorca, Spain

2017年10月01日 在西班牙梅諾卡甘登曲林中心傳法

01 de octubre 2017 Enseñanzas en Ganden Choeling Menorca, España

www.gandenchoeling.org
www.gandenchoeling.com
www.facebook.com/gandenchoelingmenorca