05 August 2017 Manjushri Initiation at Chu Sup Tsang Monastery, Ourense, Spain

2017年8月05日 在西班牙奧倫賽曲水藏寺主持文殊佛灌頂法會

05 de agosto 2017 Iniciación de Manjushri en Monasterio de Chu Sup Tsang, Ourense, España