19-20 April 2017 Teaching at Ganden Choeling Malaga, Spain

2017年4月19-20日 在西班牙馬拉加甘登曲林中心授課

19-20 de abril 2017 Enseñanzas en Ganden Choeling Malaga, España