19 Jun 2017 House Blessing at Ho Chi Minh, Vietnam

2017年6月19日 在越南胡志明市加持住家

19 de junio 2017 La Bendición de la Casa en Ho Chi Minh, Vietnam