19 Jun 2017 Office Blessing at Ho Chi Minh, Vietnam

2017年6月19日 在越南胡志明市加持辦公大樓

19 de junio 2017 La Bendición de la Oficina en Ho Chi Minh, Vietnam