28 May 2017 Lama Tsongkhapa Initiation at Bao En Dharma Vihara, Puchong Selangor, Malaysia

2017年5月28日 在馬來西亞雪蘭莪州蒲種報恩寺主持“宗咯巴大師灌頂法會”

28 de Mayo 2017 Iniciación de Lama Tsongkhapa en Bao En Dharma Vihara, Puchong Selangor, Malasia